Záruční podmínky

 1. Zákazník (kupující, montážní firma nebo koncový majitel věci) je povinen si výrobek při přebírání a před montáží zkontrolovat. Pozdější reklamace namontovaných výrobků se zjevnými vadami a výrobků s chybným barevným odstínem nebudou uznány.
 2. Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů, pokud není stanoveno jinak, 24 měsíců. Prodloužení záruční doby je u dané položky tehdy, pokud konkrétní výrobce poskytne záruku delší než 24 měsíců.
 3. Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé na základě nedodržení pokynů uvedených v návodu pro daný výrobek.
 4. Záruka se nevztahuje na poškození výrobku způsobené zákazníkem, nevhodným používáním nebo nesprávným ošetřováním či údržbou výrobku a vniklými nečistotami do výrobku.
 5. Čisticí prostředky je nutno vždy aplikovat na hadřík, nebo houbičku a teprve těmito provést samotné čištění.
 6. K čištění je zakázáno používat prostředky s obsahem kyseliny octové, fosforečné, mravenčí a chlorovodíkové. Také se nesmí používat prostředky obsahující bělidla na bázi chlóru. V opačném případě může být výrobek nenapravitelně poškozen.
 7. Drátěnky, hrubé houbičky a čistící prostředky, které mohou poškrábat povrch se nesmí k čištění používat.
 8. Pro čištění výrobku se mohou používat pouze vhodné čisticí prostředky.
 9. Případnou reklamaci řeší objednatel se zhotovitelem, u kterého reklamovaný výrobek zakoupil.
 10. Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem (vyznačí zhotovitel na předávacím protokolu). Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel, než prodávající (montážní) firma, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu.
 11. Bez dokladu o nabytí výrobku nelze uplatnit nárok na reklamaci.
 12. V případě neoprávněné reklamace spojené s výjezdem servisního pracovníka k zákazníkovi, hradí veškeré náklady servisního pracovníka spojené s neoprávněnou reklamací zákazník.